UI en UX-design: wat zijn de verschillen?

Het zijn twee termen die je met regelmaat samen tegenkomt: UX en UI. Ze worden in één adem genoemd en veel mensen weten ze niet uit elkaar te houden. Daarom is het wat ons betreft hoog tijd om toe te lichten wat deze twee termen precies inhouden, waar ze van elkaar verschillen en waar ze elkaar aanvullen.


UX-design

UX (User Experience) - design is is een ‘human-first’ aanpak om producten te ontwerpen. Het gaat hier om het creëren van de meest optimale gebruikerservaring. De gebruikerservaring omvat alle aspecten van de interactie van de gebruiker met het product.

Het gaat bij UX-design dus niet per se om wat de gebruiker ziet, maar om wat deze ervaart tijdens de interacties. Hoe eenvoudig is het afrekenproces op die ene webshop? Hoe helpt de app voor beleggingen om snel te beleggen met wisselgeld? Een UX-designer denkt na over deze ervaringen en observeert en analyseert de gebruikersstromen. Het uiteindelijke doel van UX-design is het creëren van een optimaal gebruiksvriendelijke omgeving.

Bureau Bont

UI-design

UI-design staat voor User Interface design. Letterlijk vertaald is dit de ‘gebruikersomgeving’. Een gebruikersomgeving kan een website zijn, maar ook een applicatie of een progressive web app.

Bij UI-design draait het om de optimalisatie van de interface en de specifieke elementen binnen deze interface. Denk hierbij aan alle visuele, interactieve elementen, inclusief pictogrammen, knoppen, spatiëring, typografie, kleuren en een responsive design. Het doel van de UI-designer is om de gebruiker visueel door de website of applicatie te leiden. Het draait allemaal om het creëren van een intuïtieve ervaring waarbij de gebruiker niet teveel hoeft na te denken.


UX en UI voor een optimale ervaring

Kort samengevat heeft UX-design dus betrekking op het algehele gevoel van de ervaring, terwijl UI-design gaat over hoe de interfaces van het product eruit zien en functioneren. En na deze uitleg kun je misschien zelf al invullen dat UX zonder UI of UI zonder UX lang niet zo krachtig is als een combinatie van deze twee. Daarom is het belangrijk om zowel UX als UI mee te nemen in het proces.

De eerste stappen in dit proces zijn voor de UX-designer. Die brengt de gebruikersreis in kaart. Hij of zij achterhaalt de problemen en pijnpunten waar gebruikers tegenaan lopen. De structuur wordt bepaald en er worden wireframes gemaakt. Vervolgens komt de UI-designer om de hoek kijken om dit canvas in te vullen met visuele, interactieve elementen. Het resultaat? Een visueel aantrekkelijk, efficiënt en gebruiksvriendelijk eindproduct!


Meer weten?

Meer weten over UX of UI-design of ben jij zelf wel toe aan zo’n gebruiksvriendelijk eindproduct? Neem contact met ons op of plan een adviesgesprek in.